פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק7
למה צריכים בעלי הדירות לשים לב כשהם מתקשרים עם יזם תמ"א 38
News1

חלק מבעלי דירות בבתים ישנים מקבלים פניות של יזמים עם הצעות לביצוע חיזוק הבניין ושדרוגו. כשהם באים לבחון אם הצעה היא טובה, עליהם לבדוק את המוניטין של החברה המציעה והאם ביכולתו לבצע את הפרויקט. מומלץ גם לפרט במדויק את ההטבות והתמורות שיקבלו מהיזם, כולל מה קורה במקרה שהתוכניות לא מאושרות על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה. יש לוודא שיש לחברה המבצעת את פוליסות הביטוח הנדרשות כולל צד ג' וביטוח על עבודות קבלניות וכן לקבל את הבטחונות שיבטיחו את השלמת העבודות ותיקון הליקויים שיתגלו לאחר סיום העבודה.


למאמר המלא