קרן בית וגגקישור לאתר אינטרנט
קרן בית וגג מאגדת אנשי מקצוע מהתחומים השונים של תמ"א 38. לחברה הון עצמי רב ומושקעים בה גופים גדולים נוספים. הקרן ערוכה לביצוע פרויקטים רבים של תמ"א 38.
טלפון03-5348854
דוא"לinfo@baitvegag.co.il
פקס153-3-7166326
פרויקטים
דרוג
מדלן גלובס
BdiCode