פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יול19
הקושי העיקרי במימוש תמ"א 38 הוא התנגדות השכנים
גלובס
הקושי העיקרי וייתכן שאף המשמעותי ביותר במימוש תמ"א 38 הוא הצורך לקבל את הסכמתם של דיירי הבניין לביצוע הפרויקט. כמו כן, מצוי קושי נוסף, בדמות התנגדויות שכנים המתגוררים בבניינים סמוכים.
ועדת הערר של מחוז המרכז דנה לאחרונה בערר שהוגש על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה, לאשר בקשה למימוש זכויות לפי תמ"א 38. העוררים היו בעלי פנטהאוז בבניין סמוך.
הועדה דחתה את הערר, בסופו של עניין, ונתנה תוקף לאישור הבקשה למימוש תמ"א 38.למאמר המלא