פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יונ12
התקבלה תביעה של בעלי דירות לביצוע תמ"א 38 למרות התנגדות בעלת דירה
גלובס
בפרויקט של תמ"א 38 בפתח תקווה במסלול של חיזוק (תמ"א 38/1) התקשרו בעלי הדירות עם יזם לצורך ביצוע הפרויקט. במסגרת ההתקשרות בין בעלי הדירות ליזם בפרויקט תמ"א 38 ברחוב צה"ל 72 פתח תקווה, סירבה בעלת דירה בקומה רביעית ואחרונה, לחתום על ההסכם עם היזם, בטענה כי לא ניתן לה דיור חלופי בתקופת העבודות בעוד שבדירה גרים איתה האבא הדוד והסבא שלה ייגרם להם רעש ולכלוך והכבדה על בני המשפחה הגרים בדירה. כמו כן דרשה בעלת הדירה, להגדיל את הדירה שלה ולהוסיף בה שירותים וחדר רחצה. בעלי הדירות האחרות בבניין, שבו יש 16 דירות, הגישו כנגד בעל הדירה המסרבת לחתום על ביצוע תמ"א 38 תביעה ובה הם טענו כי התנגדותה של בעלת הדירה אינו סביר מכיוון שאם יתקיים הפרויקט, יבוצע שיפוץ של כל הרכוש המשותף בבניין, ומלבד למעלית שתתווסף לבניין תורחבנה כל הדירות הקיימות, ויתווסף ממ"ד לכל דירה כמו גם מרפסת שמש. לפיכך תבעו בעלי הדירות לחייב את בעלת הדירה להסכים לביצוע הפרויקט של תמ"א 38. המפקחת על המקרקעין, דחתה את העילות של בעלת הדירה הסרבנית, בטענה כי ההכבדה, הלכלוך והרעש, אשר ייגרמו בשל העבודות, אינם סיבה להתנגדותה לבצע תמ"א 38 בבניין, תוך שהמפקחת מציינת כי העובדה שערכה של הדירה נמצאת בקומה הרביעית והאחרונה בבניין יעלה בעקבות התקנת המעלית וכן הנגישות אליה תשתפר בשלם כך, וזאת למרות אי הנוחות שתיגרם בתקופת העבודות. המפקחת ציינה כי מתן דיור חלופי אכן קבוע בחוק בפרויקטים של תמ"א 38 כאשר מדובר בבעל דירה שהוא קשיש, או מרותק דרך קבע לביתו, אך לאחר שהתברר כי כתובת הדוד של בעלת הדירה היא אחרת ולגבי אביה, קבעה שלא הוכח שהוא בעל מוגבלות. כמו כן ציינה המפקחת כי בעלת הדירה עצמה גם היא איננה קשישה או מרותקת לדירה או בעלת מוגבלות. המפקחת קיבלה את טענת התביעה לפיה ימונו עורכי הדין של בעלי הדירות לחתום במקום בעלת הדירה הסרבנית לקידום עסקת תמ"א 38 למרות התנגדותה.
למאמר המלא