פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יול6
פעולות של הרשות להתחדשות עירונית להאצת תהליכים והתגברות על מכשולים
כלכליסט
הדרך היחידה שניתן בעזרתה לחדש בניינים ישנים אשר הנמצאים במצב תחזוקתי ירוד ושהתשתיות שלהן קורסות ואשר לא עומדים בתקנים הקיימים כיום היא התחדשות עירונית. הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית אשר הוקמה בשנת 2016 מנסה ליצור אחידות בתחום דינמי זה אשר משתנה שוב ושוב והיא גם הכוח המניע אותו קדימה. פעולותיה של הרשות הממשלתית בערים השונות באות לידי ביטוי בהקמת מינהלות של התחדשות עירונית אשר תפקידן הוא להאיץ מיזמים ולייעל את השימוש בקרקע, כולל קידום חקיקה. לאחרונה פרסמה הרשות להתחדשות עירונית הסכם מדף אשר משמש קו מנחה לפרויקטים של פינוי בינוי אשר נועד לתת נקודת פתיחה שווה בין היזמים לבין בעלי הדירות ויקצר את שלב המשא ומתן ביניהן לקדם פרויקט של פינוי בינוי, אשר יש בו אתגרים מסוגים שונים, כמו למשל דייר סרבן אשר אינו מוכן לחתום על ההסכם, או למשל אוכלוסייה מבוגרת אשר נרתעת מהצורך לעזוב את הדירה, או העלויות הגדלות לאחר התחדשות עירונית אשר תקשה על אוכלוסיות חלשות לעמוד בהוצאות התחזוקה של בניין חדש. חלק מהקשיים ניתן לפתור באמצעות חקיקה, כמו למשל תיקון בחוק המתייחס לדייר סרבן אשר במצב שיש רוב מיוחס המבקש לבצע את הפרויקט והסרבן עלול להיות אחראי לנזק שייגרם לבעלי הדירות בשל הכשלת ביצוע הפרויקט. לשם כך פועלת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ביחד עם משרד המשפטים כדי לאתר בעיות שעולות תוך כדי הקשבה למצוקות של דיירים או לאתגרים הניצבים בפני יזמים. בעיה נוספת היא טיפול בדיירים קשישים כאשר שינוי בחוק דורש מהיזמים להציע חלופות אשר יקלו עליהם לעמוד בשינוי משמעותי בחייהם, כך למשל צריך להציע להם רכישת דירה חלופית אשר שוויה הוא כשווי הדירה שהם אמורים לקבל בסיום הפרויקט.
למאמר המלא