פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38פבר29
החלטה על היטל השבחה אחיד בכל הארץ
Bizportal
הצעת חוק על פיה יעמדו היטלי ההשבחה בפרויקטים של פינוי בינוי על 25 אחוזים משווי ההשבחה, מקודמת על ידי משרד המשפטים ביחד עם הרשות להתחדשות עירונית והיא תהיה גורפת לכלל הרשויות המקומית בישראל. הרשות המקומית תוכל להעניק פטור מהיטל זה או לתת הנחות על ההיטלים באזורים מסוימים ומצד שני היא תוכל לדרוש היטל של 50 אחוזים משווי ההשבחה באזורים אחרים, שזהו היטל המלא. עו"ד ענת בירן ציינה באופן כללי שכל הוראה אשר מגבירה את הוודאות היא חיובית, אך העובדה שלרשות המקומית ישנה האפשרות לשנות את ההיטל על ידי העלאה או הורדה שלו מה שעלול לגרום לעיכובים של פרויקטים. לדעת עו"ד בירן כדאי שהמדינה תקבע תקרה עבור המטלות הציבוריות ליזמים בכדי לאפשר לו אחוז סביר של רווחיות כדי שהוא יוכל להוציא לפועל את הפרויקט, וכדי שיוכל לקבל ליווי בנקאי. גם עו"ד אדם צסוואן מברך על הגברת הוודאות בפרויקטים של התחדשות עירונית, אשר תביא לעליה במספר הדירות החדשות מכיוון שיגדל מספר הפרויקטים שייצאו לדרך, מאחר והעניין של היטל השבחה הוא נושא משמעותי בפרויקט של התחדשות עירונית וקיימת אי וודאות לגבי גובהה. יו"ר לשכת שמאי מקרקעין, חיים מסילתי, בירך על ההחלטה של משרד המשפטים לזרז את ההליכים הקשורים בפרויקטים של פינוי בינוי, ויש להחלטה הזאת סיכוי להגדיל את הכדאיות הכלכלית עבור היזמים ויקטין את חוסר הוודאות בינם לבין הרשויות המקומיות. גם יו"ר ארגון הקבלנים והבונים של באר שבע והנגב, אלי אביסרור ציין כי עתה הרשויות המקומיות תדענה שישנו היטל השבחה אחיד מבלי להתייחס לרווחיות של הפרויקט. למברכים, הצטרפה גם מנכ"לית ראדקו התחדשות עירונית, וציינה כי אי הוודאות בקשר להיטל ההשבחה מהווה חסן ביציאה לדרך של פרויקט פינוי בינוי. הנשיא היוצא של התאחדות בוני הארץ, רוני בריק, הצטרף למברכים על ההחלטה והוסיף שכדאי שהחקיקה תיתן גם מענה לפרויקטים שכבר יצאו לדרך.
למאמר המלא