פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוג26
יבוצע מחקר על השפעות המיזמים של התחדשות עירונית ובפרט אלה של תמ"א 38
כלבו חיפה והצפון
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מבקשת לבדוק את ההשפעת המיזמים של התחדשות עירונית על התושבים מאחר ולא נעשתה עד היום בחינה מקיפה ומעמיקה מהי ההשפעה של מיזמים אלה על התושבים הגרים המתחמים בוצעו פרויקטים כאלה ועל הסביבה שלהם. המחקר יבוצע על מתחמים של התחדשות עירונית שכבר אוכלסו. לשם כך פרסמה הרשות מכרז לביצוע מחקר אשר יעריך את השפעתם של המיזמים להתחדשות עירונית הן במסלול של תמ"א 38 והן במסלול של פינוי בינוי. ממצאי המחקר הזה רלוונטיים במיוחד כאשר מדובר על התחדשות עירונית בחיפה ובפרט כאשר מדובר בפרויקטים של תמ"א 38 בחיפה מכיוון שהעיר חיפה מתאפיינת במספר רב של פרויקטי התחדשות עירונית ובפרט תמ"א 38. הבדיקה שמבקשת הרשות להתחדשות עירונית לבצע תנתח ותמפה את כלל ההשפעות של התחדשות עירונית על המרחב העירוני ותבדוק את השפעת המיזמים של התחדשות עירונית על המתחם בו הם מבוצעים וכן על הסביבה של אותו המתחם, כאשר במכרז מגדירים מתחם עבור פרויקטים של פינוי בינוי או פרויקטים של תמ"א 38 גדולים בהיקפם. תיבדק השפעת המיזמים של התחדשות עירונית על מחירי הדיור הן בשכונה והן בכלל העיר בה הם מבוצעים. ייבחנו ההיבטים של תחבורה, הן פרטית והן ציבורית, וכן היבטים של המרחב הציבורי והשירותים העירוניים המסופקים במתחם של שירותי החינוך, התרבות וכן שירותים קהילתיים. לאחר סיום המחקר יוגש דו"ח שבו יסוכמו כל תוצאות המחקר, המסקנות וההמלצות של מבצעי המחקר.
למאמר המלא