פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי8
בטוחות שיש לדאוג להן בפרויקטים של התחדשות עירונית
LawGuide
כאשר מדובר בפרויקטים של פינוי בינוי או של תמ"א 38 שאותם מבקשים בעלי הדירות לקדם, יש להביא בחשבון את עניין הבטוחות אותן נותן היזם במסגרת הפרויקט, מכיוון שזה נושא חשוב מאוד בעיקר למקרה שהיזם יקרוס. עניין זה חשוב במיוחד כאשר מדובר בתמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה מחדש או בפינוי בינוי ועל כן חשוב מאוד שבעלי הדירות יקבלו ערבויות איכותיות, למשל ערבות חוק מכר שלא כמו בערבות של קניית דירה מקבלן שבה הערבות ניתנת עבור כל תשלום שבוצע, במקרה של פרויקט הריסה ובנייה הערבות תהיה בגובה שווי הדירה החדשה. ערבות שכירות תבטיח שאם הדיירים עוזבים את דירתם והיזם נושא בהוצאות השכירות, אזי במקרה של קריסת היזם, תבטיח הערבות את דמי השכירות. ערבות מיסוי תבטיח שבמקרה של קריסת היזם, ישולמו כל המיסים שהיזם התחייב לשאת בהם. ערבות בדק תבטיח שהיזם יתקן את כל הליקויים שהתגלו לאחר סיום הבנייה. ערבות רישום תמומש במקרה שהיזם לא יתקן את נסח הטאבו. ערבות משלימה תבטיח את החזר ההוצאות שנובעות מההליכים של מימוש ערבויות אחרות. כדי לקבל את כל הערבויות האלה, על בעלי הדירות להתעקש במשא ומתן כדי לקבל את כולן ולדאוג לנסח באופן מיטבי את פרק הבטוחות בהסכם.
למאמר המלא