פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק27
תפקידו של שמאי בפרויקט פינוי בינוי
LawGuide
שמאות הוא מקצוע ובו נכללים שמאים המוכרים על ידי משרד הבינוי והשיכון אשר הקים מאגר של שמאים אותם הוא בדק באופן מקצועי והם מחויבים להכין חוות דעת לבעלי הדירות, בניקיון כפיים, בתום לב וללא אינטרסים זרים. מבין השמאים ישנם כאלה שהם מוסמכים, בהתאם לחוק פינוי-בינוי (פיצויים) לעסוק בתחום של פינוי בינוי כאשר אחד התפקידים שלהם הוא לבחון את הכדאיות של בעלי הדירות של עסקאות בתחום זה. שמאי כזה מחויב להצהיר מראש אם יש חשש לניגוד עניינים למשל אם הוא נמצא בקשר עם היזם, אחרת הוא עלול להיענש על פי החוק ואפילו להישלח של מאסר של עד 3 שנים אם יתגלה ניגוד עניינים כזה. כאשר חלק מבעלי הדירות מסרבים לביצוע פרויקט של פינוי בינוי יש צורך להכריע האם הפרויקט הוא באמת משתלם לכלל בעלי הדירות או שזכויות קנייניות שלהם, או של חלק מהם נפגע, וזה תפקידו של שמאי פינוי בינוי. השמאי קובע, בהתאם לחוק, במקרה של דייר סרבן, האם סירובו מוצדק, אך ניתן לערער על הכרעה זו. השמאי בודק את התמורה שכל אחד מהדיירים יקבל, תוך כדי בחינת המפרט של הדירות בהתחשבות בשטח שלהן ובהבדלים ביניהן. השמאי גם מחשב את העלויות הצפויות כמו את הרווח של היזם ולאחר שהביא בחשבון את כל אלה, קובע השמאי האם מדובר בעסקה משתלמת. בפרויקטים של פינוי בינוי כדאי למנות את השמאי כבר במועד ניהול המשא ומתן עם היזם, כמו גם את עורך הדין שתפקידו לבחון את הזכויות המשפטיות בחוזה.
למאמר המלא