פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק25
מנהלות עירוניות שיוקמו, יקדמו את תהליכי ההתחדשות העירונית
Ynet
קול קורא שפרסם משרד הבינוי והשיכון, הוא היישום הראשון לחוק הרשות הלאומית להתחדשות עירונית, להקמתן של מנהלות עירוניות או יחידה עירונית ברשויות המקומיות אשר תפקידה יהיה לעסוק, בין השאר, בהנגשה של מידע בתחום ההתחדשות העירונית עבור התושבים, וכן עבור היזמים ובעלי המקצוע. החוק להקמת הרשות אושר כבר באוגוסט השנה, אך הרשות לא הוקמה עדיין. הכוונה היא להפוך את המנהלת להיות הגורם המרכז ומסייע לקידום התהליכים של התחדשות עירונית והיא תספק מידע לגבי המדיניות העירונית הנהוגה בכל אחד מאזורי המגורים, כמו גם לגבי המשמעויות של התהליך, ובשלב של קידום התהליך גם תלווה את הליכי השגת האישורים מהרשות המקומית, ובקידום תנאי התקשרות עם היזם. שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, ציין את החשיבות הרבה שניתנת לזירוז התהליכים של התחדשות עירונית ולייעול השיטות לקידומם. שר השיכון הדגיש את הצורך להקל על הציבור ולמזער את הבירוקרטיה והחסמים הקיימים, כדי לצמצם את הפערים בין השכונות הותיקות לאלה החדשות יותר וזה ייעשה באמצעות מנהלות עירוניות. על פי הקול הקורא שהופץ, המנהלת גם תתן בידי התושבים כלים שבעזרתם יוכלו לממש תהליכים אלה, כולל הפצת חומרי הדרכה. כלים אלה יסייעו לתושבים, בעזרת יועצים שיועסקו לשם כך, לבחור את המסלולים המתאימים להם וכן ללוות אותם במהלך הפרויקט. היחידות שיוקמו יפעלו כזרוע הביצוע של הרשות המקומית לקידום פרויקטים של תמ"א 38 ושל פינוי-בינוי. משרד הבינוי והשיכון יספק מימון כספי לרשויות שהיקפו יגיע למיליון עד מיליון וחצי שקלים לכל רשות מקומית, כאשר מדובר על תקצוב של בין 1-12 מנהלות ברחבי הארץ.
למאמר המלא