פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38פבר28
תכניות לקידום ההתחדשות העירונית בשנים הבאות
גלובס
על פי התכנית של משרד האוצר בשנת 2016 מספר התחלות הבנייה על 60 אלף. מבין היעדים שהציב משרד האוצר אפשר למנות את הסרת החסמים הקיימים בשלב התכנון, הגדלת השיווק של הקרקעות המתוכננות, הגדלת המכסה של עובדים זרים בענף הבנייה ועוד. משרד האוצר גם העמיד יעד של 90 אלף דירות במסגרת תכנית של מחיר למשתכן במשך השלוש השנים הבאות, כאשר כבר בשנת 2016 יימכרו כ- 25 אלף דירות מוזלות במסגרת התכנית הזאת. כאשר בשנת 2017 יימכרו 30 אלף דירות במסגרת אותה תכנית ובשנת 2018 35 אלף דירות. גם תכניות משרד הבינוי והשיכון הן שאפתניות לשנת 2016 וביניהן עניין ההתחדשות העירונית. לפי התכנית מתכוון המשרד לקדם את חתימת הסכמי המסגרת של התחדשות עירונית מול הרשויות המקומיות, כאשר הסכמים אלה יאפשרו מימון של התשתיות לרשות. עוד בתכנית של משרד הבינוי והשיכון, יש את הגדלת היצע הדיור במסגרת תכניות של התחדשות עירונית וגם המשך הקמת הרשות להתחדשות עירונית אשר עדייו נמצאת בדיון של ועדת הרפורמות בכנסת. עוד בתכנית של משרד הבינוי והשיכון הוא התייעלות בתחום של שוק הבנייה בארץ באמצעות הבנייה המתועשת וכן על ידי הפחתת הרגולציה ושיפור המחקר. המשרד גם מתכנן להפחית את משך התהליך משלב התכנון ועד לשלב של מסירת הדירה לכדי 37 חודשים לעומת 44 חודשים בשנת 2015
למאמר המלא