פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38פבר14
חשיבות הערבויות בפרויקטים של תמ"א 38
גלובס

חשיבות הערבויות עבור רוכשי דירות הודגשה בעקבות התפוצצות פרשת חברת "חפציבה" וקריסתה. בעקבות כך חוקק חוק מכר דירות. ערבות היא מנגנון משפטי שמטרתו להבטיח את ההתחייבויות הכספיות ואת פירעון החובות הקבועים בחוק ובחוזה בין הצדדים. עם זאת, למרות שהתודעה לנושא הערבויות עלתה בקרב הציבור, עדיין יש כאלה שחוששים כי הציבור אינו מפנים עד הסוף את חשיבותן הרבה בכל הנוגע לפרויקטים של תמ"א 38. עו"ד עדי שנהב-גלוז מסבירה כי דיירים עשויים להעדיף תמורות משמעותיות במסגרת הפרויקט על פני ערבויות, ועל כן כדאי להם לתת לגורמים מקצועיים לטפל בנושא עוד מתחילת ההתקשרות עם היזם. כיום הערבות המהותית ביותר היא ערבות חוק המכר, רבות אוטונומית הניתנת לרוכשי הדירות החדשות על ידי הבנק המלווה, וזוהי גם הערבות היחידה המוכרת בחוק. ערבות נוספת שמקובלת בפרויקטים של תמ"א 38/2, הריסה ובנייה מחדש, היא ערבות השכירות עבור הדיירים במהלך הפרויקט.


למאמר המלא