פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38פבר14
בית המשפט בחיפה הורה לבעלי דירה סרבנים לחתום על הסכם
גלובס
בעלי דירות ברחוב צדקיהו שבעיר חיפה, התקשרו לפני כארבע שנים עם אדריכל כדי שהוא יקדם עבורם פרויקט תמ"א במסלול של תוספת על הבניין הקיים. בעליהן של חמש מתוך שש הדירות חתמו על הסכם עם חברה יזמית, אך הבעלים של הדירה השישית, שתי דיירות, התנגדו למימוש הפרויקט. בעלי הדירות האחרים הגישו תביעה למפקחת על המקרקעין כנגד הדיירות הסרבניות אך אלה טענו שהיזם שנבחר חסר ניסיון. לאחר שהמפקחת דחתה את טענתן, הגישו הדיירות ערעור לבית המשפט המחוזי בדרישה להחליף את החברה היזמית בטענה כי אין לה איתנות פיננסית. בית המשפט קבע כי ההתנגדות של הדיירת הסרבניות אינו ענייני ואם הן לא תחתומנה על ההסכם בתוך שלושה שבועות, יוכלו עורכי הדיר של בעלי הדירות האחרים לחתום במקומן. עוד רבע בית המשפט כי האדריכל בחר את הגורם המבצע ואם יתברר בסופו של דבר כי בחירתו של האדריכל הייתה רשלנית, יהיו זכאיות בעלות הדירה לתבוע את האדריכל על הנזק שנעשה. בקביעתו ציין השופט כי טענת בעלות הדירה לגבי איתנות פיננסית גרמו לו להסס לקבל את ההחלטה שקיבל, אך הוא הסתמך על חוות דעתה של המפקחת שטענה כי המערערות לא ביססו את טענתן כלפי האיתנות הפיננסית של היזם במידה כזאת שתצדיק את ביטול החוזה עמו.
למאמר המלא