פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38נוב30
האם מודל של מימון המונים בפרויקטים של תמ"א 38 מחייב תשקיף?
Funder
החברת היזמית קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע”מ היא חברה פרטית המבצעת פרויקטים של חיזוק מבנים לפי תמ"א 38, ביקשה לגייס כספים בעזרת המודל המימון שהשימוש בו גדל בתקופה האחרונה, של מימון המונים אשר לו אין עדיין רגולציה, אך העניין נמצא בהליכים לקראת חקיקה. קבוצת קדם הציעה מסלולי הלוואה נפרדים ופנתה למספר רב של מלווים פרטיים בהצעה של הסכמי הלוואה נפרדים בשיעורי ריבית משתנים המתאימים להיקף ההלוואה, כאשר בכל אחד מהם יגויסו לא יותר מ-35 משקיעים. הקבוצה חשבה כי בדרך זו לא יהיה עליה לפרסם תשקיף, מכיוון שמדובר בהליך יקר והשימוש בו אינו מתאים לפרויקטים בסדר גודל כמו אלה של תמ"א 38. ההנחה שלהם הסתכמה על חריג הקיים לחובת פרסום של תשקיף קובע כי הצעה או מכירה של ניירות ערך למשקיעים שמספרם אינו גבוה מ-35 בפרק זמן של 12 חודשים. הרשות לניירות ערך ערערה על החלטת בית המשפט המחוזי בעניין זה, ובית המשפט העליון קבע ב-12.10.2015 כי יש לקבל את הערעור שהגישה הרשות לניירות ערך ועל קבוצת קדם לפרסם תשקיף. מקרה זה מדגיש את החשיבות של הסדרת המודל של מימון המונים בחקיקה מתאימה.
למאמר המלא