פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38נוב5
תיקון 3 א' לתמ"א 38
ישראל היום
המטרה העיקרית של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה החליטה על תיקון מס' 3 א' לתמ"א להבטיח כי ניתן יהיה ליישם את התמ"א יחד עם יצירת ודאות בשוק. ההחלטה הזאת, באה בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי תל אביב יפו, אשר הציפה את הבעייתיות של הפרשנויות השונות לחישוב זכויות הבנייה ואשר הורתה על כך שיינתנו הנחיות של גורמי התכנון. בבסיס תיקון שקיבלה המועצה בראשות רו"ח אביגדור יצחקי, אשר נדונה עם פורומים רבים ובהם, איגוד מהנדסי ערים בישראל, איגוד לשכות המסחר, לשכת התכנון מחוז חיפה, עיריית רמת גן ועוד. נקבע כי זכויות הבנייה במסלול הריסה ובנייה מחדש לפי תמ"א 38 יחושבו לפי התוכנית הקיימת במקום, כאשר תהיה תוספת הן 2.5 קומות + 0.6 קומה מפולשת במקום שהתוכנית קובעת זאת. לגבי שטח הדירות נקבע כי כל דירה תקבל תוספת שטח הרחבה של 25 מ"ר מתוכן 12 מ"ר לממד. התוספת תינתן לכל יחידות הדיור לפי התוכנית החלה בבניין, אך אם התוכנית לא קבעה כמה יחידות דיור יהיו, יחושב לפי שטח דירה של 70 מ"ר.
למאמר המלא