פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38נוב3
היטל השבחה לדירות הנוספות מעבר לאלה הנתנות מכוח תמ"א 38
כלכליסט
אי הוודאות בנוגע לזכויות הבנייה שיינתנו במסלול הריסה של פרויקטים של תמ"א 38 ואשר צפו ועלו לפני כחודשיים בה הבהיר היועץ המשפטי לממשלה שלדעתו יש לנקוט בגישה המצמצמת בעניין זכויות הבנייה, הובילו לדיונים במועצה הארצית לתכנון ובנייה. לאחרונה פסקה המועצה כי זכויות הבנייה ייקבעו על פי הפוטנציאל של המגרש המקומי ובכך אימצה את הגישה המרחיבה. מצד שני החליטה המועצה כי יוטל היטל השבחה על פרויקטים אלה של הריסה ובנייה על הדירות הנוספות בבניין שהם מעבר לדירות שמאפשרות זכויות התמ"א 38. היטל ההשפחה שנפסק, משפיע יותר על הבניינים הקטנים יותר שבהם יש מעט דירות ואשר ניצלו רק חלק יותר באופן יחסי בהשוואה לבניינים הגדולים יותר. לפני השינוי המוצע, בבניינים בהם יש מעט דירות יכלו היזמים להוסיף יותר דירות ובכך הגדילו את כדאיות הפרויקט. ההחלטה החדשה תקטין את כדאיות הפרויקטים האלה אך לא ברור עד כמה זה ישפיע על קידום פרויקטים של של בנייה והריסה לפי תמ"א 38. אחד השיקולים בהטלת היטל ההשבחה בבניינים קטנים הוא שלא נדרש מו"מ ארוך עם הדיירים כדי שיסכימו לפרויקט מה שמוזיל את עלויות היזם.
למאמר המלא