פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38נוב1
מיהנל התכנון מגבש הצעה בקשר לחישוב זכויות בנייה בתמ"א 38
כלכליסט
פרקליטות המדינה גרמה לסערה לפני כחודשיים בקרב הגורמים העוסקים בתמ"א 38, כאשר הביעה דעה מנוגדת לזו שהיתה רווחת עד אז בנוגע לחישוב זכויות הבנייה במסלול של הריסה ובנייה מחדש מכוח תמ"א 38. על פי הגישה שהציגה הפרקליטות זכויות הבנייה במסלול זה הן מצומצמות ומתייחסות לגודל הבניין שייבנה שיהיה דומה בגודלו לבית שנהרס בתוספת רק של הזכויות שמקנה תמ"א 38. גישה זאת עומדת אל מול הגישה המרחיבה שלפיה ייבנו דירות על פי הזכויות המוקנות למגרש. מנהל התכנון, אשר נדרש לעניין המחלוקת ועליו הוטל, על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה, להציג מדיניות ברורה בעניין זה, מגבש הצעה שלפיה מגרשים שיש עליהם בניין קטן של עד שתי קומות ושלוש דירות ייחשבו זכויות הבנייה לפי הגישה המצמצמת ואילו זכויות הבנייה שיינתנו לבניינים גדולים יותר יהיו לפי הגישה המרחיבה. אם הצעות של מינהל התכנון יהיו מקובלות על דעת המועצה, הן יפורסמו כדי לאפשר להגיש התנגדויות. רק לאחר הדיון בהתנגדויות יקבלו ההנחיות של מינהל התכנון תוקף.
למאמר המלא