פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק26
מנהל התכנון יקבע את אופן חישוב הזכויות בתמ"א 38
ערוץ7
הוועדות המקומיות של העיר גבעתיים ושל העיר רמת גן הודיעו כי הן לא ידונו בשלב זה בבקשות להיתרי בניה של פרויקטים מכוח תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה. הסיבה לכך היא חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, שניתנה בעתירה של בעלי דירות בגבעתיים שדירותיהם נמצאות בסמוך לבניין בו מבקשים לבצע פרויקט כזה. חוות הדעת הזאת ניתנה בתקופה שבה התבצע שינוי בגישה של וועדות הערר המחוזיות אשר נטו לפרש את חישוב זכויות הבנייה במקרה של פרויקט הריסה ובנייה לפי הקומה הממוצעת הקיימת בבניין, והיועץ המשפטי לממשלה הצטרף לגישה הזאת, בניגוד לגישה המחשבת לפי קומה "רעיונית" טיפוסית, שהיא גישה המאפשרת יותר זכויות בנייה. בית המשפט לא פסק בעניין העתירה לגבי הפרויקט בגבעתיים אך קבע כי יש לנסח את אופן החישוב בצורה ברורה. לשם קידום ההוראה של בית המשפט התכנסה המועצה הארצית לתכנון ובנייה והחליטה להטיל על מנהל התכנון להכין תיקון לתמ"א 38 אשר יבהיר באופן ברור את אי הבהירות את אופן חישוב הזכויות וקבע שיש לעשות זאת עד ה-3 בנובמבר.
למאמר המלא