פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק20
בעלי דירות עלולים לסרב למימוש זכויות בגג כדי לאפשר בהמשך תמ"א 38
גלובס
כאשר תוכנית בניין עיר מקנה תוספת זכויות על הגג, ייתכן ובעלי הדירות העליונות יחוייבו בתשלום היטל השבחה מלא גם עם הזכויות לא מוקנות לדירה בקומה העליונה מבחינה קניינית. שלושה בעלי דירות באזור ירושלים הגישו ערר לדרישה לשלם היטל השבחה כאשר ביקשו למכור את דירותיהם, בטענה שכדי שיוכלו לממש את הזכויות ולנצל את תוכנית המשביחה עליהם להגיע ללהסכמה קניינית עם יתר בעלי הדירות בבניין שבמסגרתה יידרשו לשלם להם פיצוי כדי לאפשר להם ליהנות מהבנייה על הגג. הערר נדחה על ידי ועדת הערר להיטל השבחה ופיצויים בירושלים, בראשות עו"ד אליעד וינשל, קבעה כי שמכיון שרק הדירה העליונה תהנה מההשבחה, היטל ההשבחה יחול רק על בעלי הדירה העליונה. ומצד שני, גובה היטל ההשבחה שייקבע, יביא בחשבון את העובדה שמבחינה קניינית תוספת הזכויות אינה צמודה לדירות העליונות. הסכמה של רוב בעלי הדירות מעלה קושי אחר במקרה שקיים פוטנציאל לביצוע פרויקט לפי תמ"א 38, כי אז בעלי הדירות יסרבו להסכים למימוש הזכויות בגג שיסכל תמ"א 38 המוסיפה דירות על הגג.
למאמר המלא