פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק3
פרשנות חדשה של ועדות הערר לעניין חישוב הזכויות הבנייה בתמ"א
TheMarker
שינוי מהותי של פרשנות ועדות הערר המחוזיות, בעיקר לגבי מסלול של הריסה ובנייה מחדש, נחשף בדיון בעתירה לגבי פרויקט תמ"א 38 בשכונת בורוכוב בעיר גבעתיים. הפירוש לחוק התמ"א שהיה מקובל אצל ועדות הערר בתקופת כהונתו של היו"ר הקודם עו"ד מיכה גדרון, מתייחס לאופן שבו מחושבות כיום זכויות הבנייה כנגזרת של שטח קומה טיפוסית בבניין הקיים כפי שהיה נבנה לו זכויות הבנייה היו ממומשות במלואן. הפרשנות החדשה, אותה מובילות עו"ד גילת אייל ועו"ד הילה סירוטה־ליבנה, מקטינה בעשרות אחוזים את זכויות הבנייה מכיוון שהיא קובעת כי תוספת הזכויות תתקבל על ידי הכפלה ב-2.5 של קומת טיפוסית קיימת בבניין ולכך יש להוסיף 25 מ"ר לכל יחידת דיור קיימת בקומה. לדעת עו"ד משה רז־כהן, פרשנות חדשה זו, המגובה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, מקטינה את התמריצים של יזמים לבחור במסלול של הריסה ובנייה מחדש, למרות שהוא המסלול המועדף של מנהל התכנון.
למאמר המלא