פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יול21
תפקידי נציגות הבניין בתמ"א 38
Ynet
תמ"א 38 הוא בין הפרויקטים המורכבים ביותר בתחום הנדל"ן. האתגר הגדול הוא הצורך בטיפול באינטרסים של קבוצה גדולה של בעלי הדירות, שהם בעלי הזכויות במקרקעין. היזם אינו יכול להתנהל מול כל בעל דירה בנפרד, ולכן יש צורך למנות גוף משפטי שיוכל לייצג את כל בעלי הדירות. לנציגות הפרויקט ישנה חשיבות עצומה ויכולת להשפיע על קידום הפרויקט והצלחתו. על חברי הנציגות ללמוד את התחום ולהביא למקסום הזכויות שניתנות לדיירים במהלך הפרויקט. יש לציין כי אין חובת חפיפה בין ועד הבית של הבניין לבין נציגות הדיירים בתמ"א 38. כדי לקבל סמכות משפטית, על הנציגות לקבל מבעלי הדירות כתב מינוי המעניק להם סמכויות לקידום התהליך של תמ"א 38.
למאמר המלא