פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אפר20
ערבויות בפרויקטים של התחדשות עירונית
גלובס
בעיסקאות של התחדשות עירונית אין חובה חוקית למתן בטוחה לבעלי הזכויות של הדירות הקיימות. הצעה שהוגשה בכנסת לחוק, שעדיין לא אושר, עוסקת הבטחת כספי הבעלים של הדירות הקיימות תוך כדי הבטחת הרישום של הבעלות בדירה החדשה וזאת בכדי להבטיח לבעלי הדירה שהם יוכלו לקבל את השווי המלא של התמורה שהעיסקה אמורה לתת להם, גם במקרה שהפרויקט עולה על שרטון ולא מגיע לסיומו. במצב שנוצר, הייתה אי בהירות לגבי גובה הערבות הבנקאית, שזו הדרך המקובלת למתן בטוחות לבעלי הדירות, הנדרשת בפרויקטים של הפינוי בינוי, אם אלה פרויקטים של התחדשות עירונית או פרויקטים מכוח תמ"א 38/2 במסלול הריסה ובנייה. אי בהירות במקרים אלו יכולה להוות מכשול לפרויקט של פינוי בינוי מכיוון שהיא יכולה לשמש הצדקה לסירוב של בעלי דירות לביצוע הפרויקט.
למאמר המלא