פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אפר2
דרישה להכפפת תמ"א 38 לתוכנית-על עירונית
TheMarker
בשל הפגיעה במרקם העירוני ובאיכות החיים, יוזמים ארגוני השלטון המקומי, כחלק מהדיונים על התיקון הרביעי לתמ"א 38 הנערכים במנהל התכנון בירושלים, שינוי בתוכנית. היוזמה באה בעקבות ההבנה כי דווקא המטרה הראשית של חיזוק המבנים שיעמדו בפני רעידות אדמה אינה מושגת. עקרונות התוכנית המוצעת הוצגה ע"י מהנדס העיר תל אביב עודד גבולי, ומהנדס העיר נתניה אבנר אקרמן והיא הוצגה לועדת העורכים בראשות האדריכלית רונית מזר. בכוונת המציעים לנצל את ההזדמנות שניתנת בתיקון הרביעי כדי להביא לפתרונן בעיות בתמ"א 38 וזאת כדי לאפשר לערים לפעול לפי תכנון תוך שהן מביאות בחשבון את ההשלכות של ביצוע הפרויקטים על אופי העיר. אחת ההצעות שהוגשו היא הפרדה בין הפרויקטים שנועדו לחיזוק מבנים והוספת ממ"דים - מסלול שלא יכלול תוספת זכויות בניה, לבין הפרויקטים להתחדשות עירונית שבו תתאפשר תוספת יחידות דיור.
למאמר המלא