שרון כהן ושות'קישור לאתר אינטרנט
המשרד עוסק בתחום של הרחבות בניה בהתאם לתמ"א 38.
דוא"לsc-law@zahav.net.il
פקס03-6955299