שמאות מקרקעיןקישור לאתר אינטרנט
החברה עוסקת בהערכת שווי נכסים, נדל"ן וקרקע לצורך מכירה, קניה, חישוב מיסים ולצורך העררכה בלבד.
דוא"לinfo@mycompany.com