עורך דין מקרקעין עודד פרץ ושות'קישור לאתר אינטרנט
משרד עורכי דין העוסק בתמ"א 38.
דוא"לoded@advocateperetz.com