הדס-ביקרות מבנים ושרותי הנדסהקישור לאתר אינטרנט
חברה זו נוסדה כדי לענות על הצורך ההולך וגובר של לקוחות המוטרדים מאי התאמות למפרטים ולתקנות וכן, מליקויי בנייה.
דוא"לhadas-bm@zahav.net.il