קבוצת איתן בע"מקישור לאתר אינטרנט
חברה שנותנת את כל השירותים הקשורים למימוש הזכויות של דיירי הבניין במסגרת תמ"א 38
טלפון09-9508587
דוא"לinfo@zeitan.co.il
פקס03-5222119
פרויקטים