אלי תוסייה כהן ושות'קישור לאתר אינטרנט
משרד ותיק העוסק בתחומים אזרחיים מגוונים ובכלל זה מקרקעין ונדל"ן
דוא"לetoussia@netvision.net.il
פקס077-2031186
פרויקטים