יצחק חג'ג' ושות'קישור לאתר אינטרנט
המשרד קיים משנת 2000 ומתמחה בנדל"ן בדגש על קבוצות רכישה ותמא 38. המשרד מונה כ 7 עו"ד
דוא"לyaron@hag-law.com