תמ"א 38 - עיריית רעננהקישור לאתר אינטרנט
עיריית רעננה מברכת ומעודדת את מימוש התכנית ולפיכך: צוות מקצועי יערך לבדיקת התכניות המוגשות לרבות בקרת הפתרון הקונסטרוקטיבי לחיזוק המבנה. איש הקשר בנושא שיעמוד מול הציבור ומול היזמים אדריכל יצחק אטינגר בטלפון: 09-7610540/544 ובדואר אלקטרוני: izhake@raanana.muni.il לקבלת ייעוץ במסגרת תרבות הדיור בכל הנוגע לבית המשותף והערכותו למימוש התמ”א, ניתן לפנות למשרד תרבות הדיור טל. 09-7610337 מתן הנחה בשיעור 50% מתשלום אגרת הבניה. הנחה בשיעור של 90% בתשלום היטל השבחה בגין זכויות הבניה שמעניקה תמ”א 38 . הליכי דיון מזורזים בוועדה המקומית לתכנון ובניה תוך קיום הליך תקין של שמיעת הסתייגויות/התנגדויות של תושבי האזור ובעלי עניין אחרים (מתוך פרסום של העיריה)
דוא"לizhake@raanana.muni.il