פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק22
רעיונות ליוזק מבנים בפריפריה
כלכליסט

פאנל מומחים בחן עבור כלכליסט את האפשרויות לעודד יזמים וקבלנים לבצע עבודות חיזוק בפריפריה בהם יש סכנה גבוהה יותר התמוטטות מבנים כתוצאה מרעידת אדמה. אחד הרעיונות מדבר על חיזוק מבנים ללא תוספת בנייה ותמורת החיזוק יקבל היזם היתר בנייה במרכז הארץ. אפשרות אחרת היא להרחיב את התוספת הניתנת לבנייה מעבר ל-2.5 קומות. כלומר במקום שניתן, לאפשר בנייה לגובה. הצעה נוספת היא לבצע תוכנית מקיפה של בדיקת התשתיות כדי להסיר את החשש מהעיריות שהבנייה הנוספת בפרויקטים תעמיס על התשתיות מעבר למה שהן מסוגלות לעמוד בהן.


למאמר המלא