פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ17
חוק המארגנים הנועד להסדיר את נושא מארגני החתימות לפרויקטים של פינוי בינוי
גלובס
תוכנית לביצוע פינוי בינוי בלוד אושרה להפקדה על ידי הוותמ"ל - הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור. במסגרת הפרויקט פינוי בינוי זה שיתבצע במתחם אילת שבעיר לוד, ישנם 16 מבנים שבהם 209 יחידות דיור, ובמקומם ייבנו בניינים בגובה של 8-27 קומות ובסה"כ 911 יחידות דיור. שלושה מבנים מיועדים לחיזוק ולעיבוי ויתווספו אליהם עוד 48 יחידות דיור. אחד מבעלי הדירות במתחם מספר כי קבלן חתימות פועל במתחם כדי להשיג חתימות של בעלי דירות ולמכור אותן ליזמים. בשנת 2017 נחקק, מטעם הרשות להתחדשות עירונית, החוק מארגנים שמטרתו היא הסדרת עניין ההחתמות של בעלי דירות על מסמכים להסכמתם לביצוע פרויקט של התחדשות עירונית, כאשר הם אינם עורכי דין. זאת לאחר תקופה שבה הגיעו תלונות מבעלי בתים על שהוחתמו על מסמכים שלא היו מובנים להם. חוק המארגנים קבע, מציינת עו"ד רוית סיני, שכל מי שרוצה להחתים בעלי דירות על הסכמתו לביצוע פרויקט של פינוי בינוי צריך לקבל אימות לחתימה על ידי עו"ד וכדאי שיהיה זה עו"ד מטעם בעלי הדירות. ובנוסף לכך, נקבע כי המסמך על חותם בעל הדירה, צריך להיות בשפה המובנת לו. עוד בחוק נקבע כי צריכה להתקיים פגישה של בעלי הדירות שבה ישתתפו לפחות 40 אחוזים מבעלי הדירות ובה יציג המארגן את עצמו ובשם מי הוא פועל, מהו שכר הטרחה שלו, והאם מי מבעלי הדירות מסייע לו. המדינה קבעה את הנושא של התחדשות עירונית של מתחמים הוא כיעד ודורית זילבר, המנכ"לית של מינהל התכנון הצהירה על כך פעמים רבות, ובחוק ההסדרים עניין זה קיבל חידושים שיאפשרו לזרז יוזמות של פינוי בינוי, כמו למשל הקטנת הרוב הנדרש של בעלי דירות שיוכלו לתבוע בעל דירה סרבן.
למאמר המלא