פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ11
בעל חדר הסקה בבניין ערער כנגד התעלמות מזכויותיו בפרויקט של תמ"א 38 בתל אביב
גלובס
ישנם בנייני מגורים המכילים לצד הדירות גם יחידות שאינן מיועדות למגורים, כמו חדר כביסה, מחסנים או חדר הסקה וכד'. כאשר עולה השאלה מהן הזכויות של בעלי יחידות אלו כאשר דנים בביצוע פרויקט של תמ"א 38 במסלול של הריסת הבניין ובנייתו מחדש (תמ"א 38/2) בבניין ובתמורות להן הם זכאים. ישנם גם מקרים שיחידות אלה הפכו לדירות מגורים ללא קבלת היתר לכך. האם יכול בעל יחידה כזאת לדרוש תמורה בבניין במסגרת התמורות שמקבלים כל בעלי הדירות בבניין במסגרת הפרויקט של תמ"א 38. בסוגיה זו דו עו"ד דן הלפרט בכתבה זאת כאשר הוא מציין שישנו ההיבט התכנוני שאם קיים רוב הדרוש של בעלי הדירות כדי להגיש בקשה להיתר אזי מי שדן בבקשות כאלה הן ועדות התכנון. וישנו היבט נוסף שהוא הקנייני ובו יש לדון עם המפקח על המקרקעין. עולה השאלה מה קורה כאשר קיימת יחידה כזאת בבניין שאמור לעבור ביצוע של תמ"א 38 ובבקשה שהוגשה לקבלת היתר אין כוונה לבנות בבניין החדש שייבנה יחידה כזאת, מהן הזכויות של בעל היחידה הקיימת? מקרה כזה הגיע לדיון בוועדת הערר של מחוז תל אביב בנוגע לפרויקט של תמ"א 38/2 בתל אביב המתוכנן ברחוב מבוא גרופית. בעל מחסן בבניין שברחוב גרופית 3 הגיש ערר כנגד החלטה של הוועדה המקומית של עריית תל אביב, לתת היתר בנייה לביצוע תמ"א 38/2 כאשר היזם לא כלל בבקשה שלו בניית יחידה דומה תוך שהוא מתעלם מזכויותיו. הוועדה המקומית טענה כי היחידה היא חדר הסקה וכיוון שלא בונים בבניינים החדשים יחידות כאלה, אין למגיש הערר זכות ליחידה דומה בבניין החדש. הערר נדחה על ידי ועדת הערר בטענה שהיא דנה בהיבט התכנוני ואין בערר התייחסות להיבט זה.
למאמר המלא