פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38נוב9
בעלי דירות דרשו לחייב מתנגדים לביצוע תמ"א 38 בחולון למרות שלא היה רוב למסכימים לפרויקט
Mako
פרויקט של תמ"א 38 בחולון במסלול של חיזוק הבניין ותוספת דירות קיבל בשנת 2019 את אישורה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית חולון. הפרויקט שעליו הוגשה בקשה להיתר מתייחסת לבניין ברחוב ההסתדרות שבו אמור להתבצע חיזוק המבנה והוספת 3 קומות, כמו גם התקנת מעליות, הוספת ממ"דים ומרפסות. הוועדה המקומית אישרה את הבקשה לאחר שדחתה את התנגדויותיהם של חלק מבעלי הדירות. שניים מבעלי הדירות הגישו ערר אך לפני שוועדת הערר דנה בעניין זה הגישו 64 בעלי דירות שתמכו בביצוע הפרויקט הגישו תביעה למפקח על המקרקעין בעיר חולון, אורי שלומאי, כנגד 11 בעלי דירות שלא נתנו את הסכמתם לפרויקט בדרישה לראות בהם סרבני תמ"א 38, כדי שהמפקח יכפה עליהם לחתום על הסכמתם לביצוע הפרויקט. בקדם משפט בתביעה הזו התברר כי חלק מ-64 בעלי הדירות, אשר הגישו אותה, בכלל לא הסכימו לבחירת היזם ושהפרויקט עדיין לא קיבל את הרוב הדרוש על פי החוק. המפקח על המקרקעין נתן ארכה לתובעים, כיצד יש להמשיך את תביעתם ואלה משכו את התביעה, כאשר המפקח החליט לבטל את התביעה ללא שחייב את התובעים בהוצאות. בין הנתבעים היו גם שני מגישי הערר אותם ייצג עו"ד חן רואימי, ביקש לחייב את התובעים בהוצאות למרות החלטת המפקח וזאת בטענה שנהגו בפזיזות. מאחר והתובעים לא הגיבו לדרישת עו"ד רואימי, החליט המפקח לשנות את החלטתו ולחייב את התובעים לשלם לשני העוררים סך של 1,500 שקלים לכל אחד. בהמשך, חוייבו התובעים להוסיף עוד 600 שקלים מאחר והגישו, באמצעות עורכי הדין יגאל רוזנקרנץ, שני קוריאט ורועי כהן, בקשה לעיון מחודש בהחלטה.
למאמר המלא