פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38נוב15
הושגה פשרה בנוגע לפרויקטים של תמ"א 38 בבני ברק
ביזנעס
תוכנית לביצוע התחדשות עירונית בבני ברק אותה תכננה העירייה תפורסם רק לאחר הגעה להסכמות עם נציגי הענף לבנייה, וזאת הפשרה שאישר בית המשפט, אשר הדגיש כי אין מדובר בתקדים אשר ישמש ערים נוספות מכיוון שהובא בחשבון מצבה המיוחד של בני ברק בנושא הקצאת שטחי ציבור במסגרת של התחדשות עירונית בבני ברק. העניין הגיע לבית המשפט בעקבות מאבק שהתנהל בין עיריית בני ברק לבין התאחדות הקבלנים בוני הארץ ושל ארגון הקבלנים והבונים במחוז דן, לאחר שהעירייה התכוונה לפרסם באופן חד צדדי תוכנית לגבי תמ"א 38 בבני ברק תוך שהיא מקצה שטחי ציבור מבלי שתוסיף זכויות בנייה לבעלי הדירות הקיימות וליזמים. בצעדים החד צדדים ניסתה עיריית בני ברק לקדם תנאי, באמצעות הוועדה המקומית, על פיו יוקצו בפרויקט של תמ"א 38 בבני ברק, 40 אחוזים משטחי הקרקע עבור שטחים ציבוריים. הפשרה הושגה בעקבות עתירה שהגישה התאחדות הקבלנים באמצעות משרד עו”ד אגמון ושות’ כנגד הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב, כנגד דניאלה פוסק העומדת בראשה וכנגד עיריית בני ברק והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שלה. בעתירה נטען מדובר בדרישה שהיא אינה חוקית שהופכת את תמ”א 38 בבני ברק ללא כלכלית ושהיא אושרה ללא סמכות תוך הפעלת מדיניות סחטנית כנגד בעלי הדירות בשל הצורך בחיזוק הבניינים. נציגי הקבלנים הגיעו לפשרה עם עיריית בני ברק שעל פיה תאושר תוספת של 700 דירות במסגרת תמ"א 38 בבני ברק כאשר העירייה תקבל שטחי ציבור קרקע בפרויקטים אלה, תוך התחייבות עיריית בני ברק, ששטחים אלה יוקצו למשרדי העירייה, לגני ילדים ומועדוניות אשר למען נוחיות הדיירים יופעלו רק עד לשעות הערב.
למאמר המלא