פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק7
יש לדאוג שהערבויות בפרויקטים של התחדשות עירונית תהיינה צמודות למדד תשומות הבנייה
גלובס
את מדד תשומות הבנייה מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כל חודש והוא משקף את השינויים בהוצאות של קבלני בנייה על חומרי הגל, כמו בטון, ברזל, צנרת ועוד וכן על עוד שירותים הקשורים בעבודות הבניה. הוצאות אלה של הקבלן משפיעות על מחירי הדירות החדשות שבונים הקבלנים ולכן בעלי דירות המבקשים לבצע פרויקטים של פינוי בינוי או של תמ"א 38 צריכים להיות עירניים למדד זה. הקבלנים נוהגים להצמיד את מחירי הדירות החדשות למדד תשומות הבנייה, כדי שאלה תהיינה תואמות את מחירי השוק לאחר שתהליך האישורים ובניית הדירות יסתיים ומדובר בכמה שנים, מרגע חתימת ההסכם. כאשר מדובר בתהליכי התחדשות עירונית, הן תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה מחדש והן של פינוי בינוי, בעלי הדירות למעשה מוכרים ליזם את זכויות הבנייה ואת הקרקע. כאשר מדובר בערבויות של חוק מכר שהיזם נותן לבעלי הדירות למקרה שיגיע למצב של חדלות פירעון, הן אמורות להבטיח שאלה יקבלו את שווי הדירה שתיבנה לאחר שיושלמו כל תהליכי האישור של הפרויקט וכל תהליכי הבניה. יש לוודא שערך הדירות החדשות אשר בנייתן תושלם רק בעוד כמה שנים, ממועד חתימת ההסכם, תהיינה תואמות את הערבויות. לכן בעלי הדירות המתקשרים עם יזם תמ"א 38 או פינוי בינוי, צריכים לדאוג לכך ששווי הערבויות שיינתנו להם במסגרת הסכם ההתקשרות יהיה מתאים לערך הדירות במועד של מימוש הערבויות. מדד תשומות הבניה עלה בשיעור של 4.3% מתחילת שנת 2021 שזו עליה גבוהה ביחס לשנים קודמות שבו עלה בשיעורים של עד 2% לשנה ובשנת 2020 בסך הכול בחצי אחוז.
למאמר המלא