פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק5
פיילוט לשימוש בקרקע משלימה לסיוע בביצוע פרויקטים לא רווחיים של פינוי בינוי
Ynet
יוזמה חדשה של הרשות להתחדשות עירונית, לפיה המדינה לסבסד מיזמים של פינוי-בינוי, יצאה לדרך לאחר שרשות מקרקעי ישראל עומדת לפרסם ארבעה מכרזים בערים ירושלים, רחובות, גבעת שמואל, לוד. מדובר במקומות שיש מגרשים פנויים וההכנסות שיתקבלו מפרויקטים אלה, בניכוי של 20 אחוזים מהתמורה ובניכוי הוצאות עבור הפיתוח והיטל השבחה, לרשות להתחדשות עירונית. מדובר בפיילוט ראשון מהסוג הזה כאשר את ההכנסות האלה תקצה הרשות להתחדשות עירונית, בשלב הבא, לפרויקטים של פינוי-בינוי בכדי לסייע ליזמים, הפועלים בארבעת הערים האלה שנבחרו והיא תתרכז רק בפרויקטים של פינוי-בינוי בשכונות אשר מחירי הדירות בהן אינה מאפשרת כדאיות כלכלית ללא תמיכת המדינה. הסיוע יינתן על סמך מספר קריטריונים כגון כמה בשלה התוכנית, מהו אחוז ההסכמה של בעלי הדירות לביצוע הפרויקט, או מהו הסכום הנדרש כדי להפוך את הפרויקט לרווחי. עבור פינוי בינוי ברחובות במסגרת הפיילוט מעריכים כי כדי להתניע את הפרויקט דרוש לבנות ולשווק 3,200 דירות. בשכונת קריית משה בעיר רחובות ישנם 34 מתחמים שבהם ניתן לבצע פינוי בינוי ויש בהם 1,326 דירות ישנות, כאשר ניתן לבנות במקומן 9,870 דירות. לביצוע פינוי בינוי בירושלים יש 6 מתחמים בשכונת קריית מנחם שבהם עש 645 דירות וניתן לבנות במקומן 1,571 דירות כאשר החישוב הוא שדרושה הכנסה ממכירת 981 דירות. עבור פינוי בינוי בלוד יש 3 מתחמים שבהם יש כיום 464 דירות ובמקומן ייבנו 2,683 דירות כאשר ההנסה הנדרשת לפי ההערכה היא של 722 דירות משיווק הקרקע. אלעזר במברגר, מנהל הרשות להתחדשות עירונית מציין את ההישג של התנעת הפיילוט באופן כללי ובפרט עבור הפריפריה. אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון, הדגיש את החשיבה החדשה והיצירתית לאחר ששנים השימוש בקרקע משלימה לא תרם לכדאיות פרויקטים. ינקי קוינט מנכ"ל רמ"י ציין את התועלת שבגישה החדשה הן לשחרור קרקע משלימה והן לאיזון הפרויקטים.
למאמר המלא