פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ספט5
התחדשות עירונית בתל אביב יכולה לשמש מודל מוצלח לערים נוספות
Ice
התחדשות עירונית היא אחת הדרכים לטפל במשבר הדיור, כאשר הביקושים הגדלים והיצע הנמוך של הדירות גורם לעליית מחירי הדיור, בד בבד עם עליית ההיקף של נטילת משכנתאות. מנכ"ל ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז, אלי רוזנטל, חושב שאנחנו נמצאים בנקודת זמן מתאימה כדי להשתמש בכלי הזה של התחדשות עירונית כדי להגדיל את היצע הדירות במרכז אזורי הביקוש. רוזנטל מציין כי מקבלי ההחלטות האמורים לקדם את הרעיון של התחדשות עירונית אינם רואים בכך משימה לאומית ולכן נמנעים מלהשקיע בכך כדי שהמשימה הזאת תצליח. נדרש להקל על יזם התחדשות עירונית את התהליכים שעליו לעבור כדי לקבל היתר בנייה. כיום הוא נדרש למספר רב של מטלות, אשר עלולות להמשך כמה שנים, מה שיכול לעצור פרויקטים, יש להסיר חסם זה כדי שתהיה עלייה בהיקפם. חסם נוסף עבור היזמים הוא היעדר וודאות כלכלית לפרויקטים של פינוי בינוי כאשר היטל ההשבחה עומד על 50 אחוזים. יש להקטין היטל זה, לדעת אלי רוזנטל, לכדי 25 אחוזים כדי לעודד יזמים לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית. כאשר מדברים על התחדשות עירונית בתל אביב, רואים את ההצלחה של קידום פרויקטים כאלה הנובעת מהבנת החשיבות שלהם גם בהיבט החברתי, על ידי קידום תוכנית הרובעים שהונהגה על ידי עיריית תל אביב. בתוכנית הרובעים נלקחה בחשבון החשיבות של הוודאות ליזמים בדבר הוודאות כלכלית והזכויות הניתנות לפרויקטים. יש לקוות שגם הרשויות המקומיות האחרות יפעלו כדי לקדם מסמך מדיניות אשר יספק את ההנחיות הברורות, הן ליזמים והן לתושבים, ויאפשרו את הגדלת מספר הפרויקטים של התחדשות עירונית בתחומן.
למאמר המלא