פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ספט4
הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בתל אביב בוטל לאחר עיכוב גדול בהוצאת היתר בנייה
גלובס
בעלי דירות ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב חתמו על הסכם עם יזם תמ"א 38 בשנת 2015 לביצוע פרויקט של תמ"א 38. על פי ההסכם היזם צריך היה להוציא היתר בנייה במהלך 18 חודשים ממועד ההגשה של הבקשה להיתר, ואם לא יעמוד היזם בהתחייבות לקבל ההיתר בטווח הזמנים הזה, יבוטל ההסכם. רק למעלה משנתיים מאז נחתם ההסכם, הגיש היזם את הבקשה להיתר, אך הוועדה לתכנון ובנייה מצאה מספר כשלים בבקשה ודחתה אותה. כעשרה חודשים לאחר הדחייה של הוועדה הגיש היזם בקשה נוספת, אך בשל אי עמידה בתנאי בסף, דחתה הוועדה גם את הבקשה השנייה. היזם פנה אל בעלי הדירות בטענה כי נגרם עיכוב בלוח הזמנים המוסכם בשל אילוצים תכנוניים, אשר התבררו לאחר ההגשה המקורית של התוכניות. רוב בעלי הדירות סירב לאשר ליזם את בקשתו והוא הגיש תביעה כנגדם ובה דרש כי בית המשפט יקבע שההסכם יוארך. בית המשפט ביקש כי האדריכל שמואל זלצר, המשמש כסגן מנהל מחלקת מידע באגף הרישוי בעיריית תל אביב, יעיד כנציג הוועדה לתכנון ובנייה. מעדות האדריכל התברר שהיו, בין השאר, חריגות בעניין מקומות החנייה, כמו גם שטח המרפסות וכן חריגות נוספת. השופט גייפמן דחה את תביעת היזם לאחר שקבע בפסיקתו כי הוא לא עמד בלוח הזמנים שנקבע בהסכם ולכן התקיימו התנאים המתלים הקבועים בו. יש לזכור כי קבלת היתר הבנייה כרוך בבירוקרטיה, אשר דורש זמן ארוך כאשר הממוצע הארצי עומד על 3 שנים על הממצאים של חברת מדלן, כאשר בעיר כמו תל אביב כמו גם בערים מרכזיות נוספות משך הזמן להוצאת היתר יכול להגיע ל-4 שנים.
למאמר המלא