פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יונ6
מדריך לביצוע התחדשות עירונית
כל זכות
כדי שניתן יהיה להבין מהו פרויקט של פינוי בינוי, מוגש לכם מדריך שיעזור להבין את המונחים המקצועיים שנדרש לדעת. מטרתה של התחדשות עירונית היא לשפר את איכות התושבים בערים על שיפור מבני מגורים ישנים, הקמת פארקים, שטחי מסחר, מבני ציבור ועוד. ישנם שלושה סוגים של פרויקטים להתחדשות עירונית: תמ"א 38 במסלול של הריסה ובניה מחדש (תמ"א 38/2), פינוי בינוי, ובינוי פינוי. פרויקט של תמ"א 38/2 מתבצע בבניין אחד ובמסגרתו הורסים את הבניין ובונים אותו מחדש, כזה שיעמוד בתקן הקיים של עמידה ברעידות אדמה וכן שיכלול ממ"ד בדירות. בפרויקט תמ"א 38 אין דרישה למספר מינימלי של דרישות ותהליך הרישוי שלו קצר יותר מהסוגים האחרים של התחדשות עירונית. בפרויקטים של פינוי בינוי, מדובר על מתחם של בניינים שבו יש לפחות 24 דירות וישנם שני מסלולים הקשורים בהתנהלות הפרויקט, האחר הוא פינוי בינוי והשני הוא בינוי פינוי. בפרויקט של פינוי בינוי, קודם מפנים את דיירי הבניינים ואז הורסים את הבניינים ובונים תחתם בניינים חדשים. לעומת זאת בבינוי פינוי מתחילים בבניית בניינים חדשים על פני שטח נוסף של הפרויקט, לאחר השלמת הבנייה מעבירים את דיירי המתחם אל הדירות שכבר נבנו ורק לאחר מכן הורסים את הבניינים שבהם גרו הדיירים. תהליך של פינוי בינוי מתחיל בהגדרה של המתחם בו הוא יתבצע, כאשר הרשות המקומית צריכה להכיר בו כמתחם של פינוי בינוי. תחילת התהליך הוא החתמה של בעלי הדירות במתחם על הסכמה לביצוע הפרויקט של פינוי בינוי. נדרשת הסכמה של 80 אחוזים מבעלי הדירות האלה כדי שהתהליך ייצא לדרך. נדרש כי במתחם יהיה קיים שטח המאפשר הקמת חנייה על פי התקן. צריך שיהיה אישור בנייה של לפחות פי 3 דירות מאשר הבניין הקיים.
למאמר המלא