פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי11
תביעה של משקיע כנגד שותפות שהעמידה הלוואה לפרויקט התחדשות עירונית ברמת גן
TheMarker
לווה אשר העמיד הלוואה בגובה של 1.55 מיליון שקלים לביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית ברמת גן, הגיש תביעה כנגד השותפות המוגבלת שבה היה שותף יחד עם עוד 16 משקיעים, אשר מטרתה הייתה לממן את הפרויקטים כאשר לכל פרויקט תעמיד השותפות הלוואה בגובה של כ- 1.9 מיליון שקלים. מדובר בשלושה פרויקטים של התחדשות עירונית ברמת גן אותן יבצעו חברות בנות של אורבן נדל"ן כאשר כל אחת מהן הוקמה לביצוע פרויקט אחר. אחד הפרויקטים המצוינים בכתב התביעה הוא ברחוב אבא הלל 45 אשר מופיע באתר האינטרנט של אורבן נדל"ן כמו גם הפרויקט ברחוב בן גוריון 267 ופרויקט שלישי, אשר אינו מופיע באתר ברחוב כנפי הנשרים 27. לטענת התובע נמשכו כספי ההלוואה בבת אחת מקרן הנאמנות בשניים מתוך שלושה הפרויקטים אף שהם לא יצאו לדרך עדיין. לטענת התובע הובטחה לו ריבית חודשית גבוהה מאוד, כאשר מדובר על ריבית דריבית של 2.5%, מה שגבוה בהרבה מהריבית המקובלת. לפי ההסכם של השותפות אם לא יינתן היתר בנייה במהלך השנה שלאחר העמדת ההלוואה, היא תועמד לפירעון באופן מידי ותשלום ריבית חודשית של אחוז אחד על התקופה. בכתב ההגנה של חברת ראשית צמיחה, אשר בבעלות של שלום אשל, אשר הוגש לאחרונה מועלות שאלות לגבי מניעיו של התובע מאחר והיה בהשקעה שביצע, סיכון כמו כל השקעה אחרת. לטענת הנתבעת, הובהר למשקיע כי לא התחייב השותף הכללי להחזר ההלוואה, אלא רק בכפוף לעמידתו של היזם בהתחייבות שלו. לטענת הנתבעת היא פנתה לחברת אורבן נדל"ן בבקשה שיעמדו לקבלת הריבית אך זו הכשילה אותו מאחר ולא העבירות את יתרת הריבית והנתבעת פועלת מול היזם כדי להגיע אתו להסדר בעניין זה.
למאמר המלא