פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אפר16
נקבעו כללים לחיזוק האמון בין עו"ד לבין בעלי הדירות בפרויקטים של התחדשות עירונית
גלובס
וועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין קבעה כללים להתנהגות עורכי הדין כאשר מדובר בפרויקטים של התחדשות עירונית כאשר עורך דין מייצג את בעלי הדירות. עו"ד מנחם מושקוביץ שהוא יו"ר הוועדה מציין כי החלטה כזאת נועדה לחזק את האמון שבין הציבור לבין מערכת המשפט מלבד העובדה שההחלטה היא צורך במובן העסקי. הוועדה התייחסה למצב המיוחד הנוצר כאשר עורך דין מייצג את בעלי הדירות כאשר התשלום שהוא מקבל הוא היזם המבצע את הפרויקט של התחדשות עירונית שהוא למעשה הצד השני. העובדה הזאת יוצרת מצבים של אי אמון בין בעלי הדירות לבין העו"ד, מה עוד שהיזם עובד לעיתים בפרויקטים נוספים מה שיכול לספק עבודה נוספת לעו"ד, לפיכך החליטה הוועדה לעבות את החובה של העו"ד אל בעלי הדירות. על פי ההחלטה עו"ד שסיים לייצג את בעלי הדירות לא יוכל לייצג בהמשך בפרויקטים נוספים של התחדשות עירונית את היזם, אם יש זיקה של מידע בין הפרויקטים. אם אין זיקה כזאת העו"ד, יוכל לייצג את הצד השני ובלבד שיצהיר על הקשר הקודם ביניהם. עוד קבעה הוועדה שיש להבטיח את חובת הנאמנות של העו"ד אל בעלי הדירות למרות שהיזם הוא זה שמשלם לעו"ד את התשלום והסכם ההתקשרות בין העו"ד לבעלי הדירות הוא ההסכם היחידי שייחתם ולא יכול להיחתם הסכם בין היזם לבין העו"ד. בהתייחסה לגובה שכר הטרחה, וועדה אינה פוסלת את האפשרות שהוא ייקבע בפונקציה של היקף הפרויקט במספר הדירות או הקומות שלו. הוועדה גם התייחסה למקרה שעו"ד יכול לרכוש דירה בפרויקט וקבעה שאין מניעה כזאת ובלבד שהעו"ד יודיע בכתב לבעלי הדירות על כך. יחד עם זאת ציינה הוועדה שאין מניעה שעו"ד שהוא אחד מבעלי הדירות בפרויקט של התחדשות עירונית ייצג את כל בעלי הדירות, אך אין זה מומלץ, מכיוון שיש לו נגיעה אישית לעניין.
למאמר המלא