פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מרץ15
יוזמה לקידום חיזוק מבנים בפריפריה
TheMarker

לאחר שהתוכנית תמ"א 38, אשר תוקפה יפוג באוקטובר 2022, כשלה בפתרון הבעיה של חיזוק מבנים כדי שיעמדו בפני רעידות אדמה בפריפריה, מקים משרד הפנים צוות מיוחד כדי לטפל בכל אותם אזורים הנמצאים בסיכון גבוה של קריסת מבנים במקרה של רעידות אדמה. מבין הרעיונות כיצד לקדם חיזוק מבנים באזורים אלה, מגבש הצוות שהוקם קידום העברה של הכנסות המתקבלות מהיטלי השבחה על פרויקטים של התחדשות עירונית באזור המרכז כדי לאפשר חיזוק מבנים בערי הפריפריה. על פי הרעיון תוקם קרן ממשלתית שתרכז את כל התקבולים מהיטלי השבחה, שיתקבלו מהתוכנית שתחליף את תמ"א 38, לאחר שהרשויות המקומיות יוכלו לגבות היטלים אלה. צפוי שהרשויות המקומיות יתנגדו למהלך מכיוון שהן מייעדות את ההכנסה מהיטלים לחידוש התשתיות והקמת מבני ציבור כדי להתאימם לגידול במספר התושבים. עוד נושא שמקדם הצוות שהוקם הוא הפעלת תוכנית ממשלתית בתקציב של חמישה מיליארד שקלים למיגון בתים בפריפריה. הכוונה היא להסיר את החסמים, לממש את התוכנית עליה החליטה ועדת החוץ והביטחון, ואשר תיפרש עד שנת 2030, שנועד לחזק מבנים בישובים הצמודים לקו השבר הסורי־אפריקאי ולגדר הגבול, וכן להוסיף להם ממ"דים. עד הועברו מהתקציב הזה 150 מיליון שקלים בלבד. כמו כן מדובר על הקמת של מינהלת להתחדשות עירונית הן בטבריה והן בקרית שמונה. נציגים של הרשויות המקומיות, אשר הופיעו בישיבה של המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הבהירו כי לצד החלופות אותן מקדמים בתקופת המעבר של סיום תמ"א 38, יש להאריך את תקופת המעבר הזאת כדי שניתן יהיה להמשיך ולהוציא היתרים לתוכניות של תמ"א 38 שכבר הוגשו. במשרד הפנים דנים בימים אלה בהארכה כזאת כפי שביקשו הרשויות המקומיות וזאת בשל הירידה בהיצע, כך שניתן יהיה לקדם תוכניות של תמ"א 38.


למאמר המלא