פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מרץ11
תיקונים לחוק ההסדרים להסרת מחסומים לפרויקטים של פינוי בינוי ושל תמ"א 38
Ice
ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית פועלים לכך שהמסמך על חוק ההסדרים אשר ממתין לאישור של הממשלה, יכלול תיקונים אשר יביאו להסרת מסמים במיזמים של פינוי בינוי ושל תמ"א 38. אחד מהם מתייחס לדיאלוג המתקיים בין היזמים לבין בעלי הדירות ומטרתו הוא למנוע מצב שבעלי הדירות יהיו כבולים לתקופת זמן בלתי מוגבלת להסכמים עם היזמים מה שמעכב לעיתים את ביצוע הפרויקט. עינת גנון, הסמנכ"לית של הרשות, מציינת כי אם הסכמים כובלים כאלו נעשים מול יזמים שלא מסוגלים לקדם את הפרויקט, בעלי הדירות נשארים ללא מענה ופרויקטים מתמוססים, מצב אשר מבריח יזמים רציניים יותר מלהיכנס לפרויקטים של התחדשות עירונית. לכן, מוסיפה גנון, על פי התיקון המוצע, יהיה למשל ליזמים זמן מוגדר של שנתיים לאיסוף 50 אחוזים מהחתימות של בעלי הדירות. יהיה ליזמים גם זמן מוגדר להכנת תוכנית מפורטת של פינוי בינוי עבור הועדה המחוזית ואם מדובר בתוכנית של תמ"א 38 יוגדר הזמן להגשת בקשת היתר בניה לוועדה המקומית. התיקון השני בחוק אמור לטפל במקרים שבעלי הדירות חותמים ליזמים שונים, כאשר לכל אחד מהם אין את הרוב הדרוש לביצוע הפרויקט. על פי ההצעה, תוקם ערכאה שבו יהיו, בין השאר, נציגים של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יחד עם נציג מהשמאי הממשלתי וכן יועץ משפטי אשר תפקידם יהיה למנוע עצירה של פרויקטים. בעלי דירות כמו גם היזמים יוכלו לפנות אל הערכאה הייחודית הזאת כדי שזו תבחן את המצב, כולל בדיקת איתנותם הכלכלית של היזמים השונים, מהן התמורות המוצעות לבעלי הדירות ועוד, כדי להחליט מי יהיה היזם שיבצע את הפרויקט.
למאמר המלא