פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו11
בקשה לעקירת עצים לא אושרה ופרויקט של תמ"א 38 בתל אביב לא יכול להתבצע
TheMarker
פרויקט של תמ"א 38 בתל אביב לא ניתן בינתיים לביצוע בשל הדרישה לעקור שלושה עצים אשר נתקלת בהתנגדות של פקיד היערות העירוני של תל אביב, אשר אחראי על הגנתם של העצים וכל בקשה לעקירת עצים, זקוקה לאישורו. כדי לבצע את הפרויקט הממוקם ברחוב פנקס, צריכה החברה היזמית, שהיא חברת צ.פ, לעקור את העצים, הנמצאים בבניין ברחוב ברנדיס, הסמוך למקום הפרויקט, אשר מונעים את בניית מרתף החנייה לבניין החדש שייבנה. פקיד היערות קבע כי אין לבעלי הדירות הסמכות לבקש את עקירת העצים וזאת מכיוון שהם אינם נמצאים בשטח הפרויקט של תמ"א 38 ויש להתרחק 2-6 מטרים מהם כאשר מבצעים את עבודות הדיפון או החפירה, אך התיר להעתיק את מקומו של אחד העצים מהסיבה שפגיעתו בביצוע הפרויקט של תמ"א 38 תהיה לא מידתית. החברה היזמית הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט ודרשה לבטל את החלטתו של פקיד היערות מכיוון שהוא חרג מסמכותו. העתירה שהוגשה באמצעות עו"ד מיכה גדרון ביקשה לקבוע כי ההחלטה לא סבירה ואינה מידתית. עוד טענו העותרים כי על תוכנית הרבעים של תל אביב, קובעת התכנית של רובע 4 כי עצים המפריעים לביצוע התוכנית יועתקו ממקומם בתיאום עם פקיד היערות. עוד נטען על ידי העותרים, כי העובדה שהפקיד התיר העתקה של עץ אחד בנימוק שהשארתו תפגע בביצוע התוכנית באופן לא מידתי, עליו גם לאשר את העתקת יתר העצים שביקשו מכיוון שהשארתם תגרום לסיכול התוכנית. לדברי עו"ד גדרון הגנה על חיי אדם על ידי אפשרות לחזק את המבנה שיעמוד בפני רעידת אדמה עולה על השיקול של הגנה על עצים.
למאמר המלא