פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו24
עיריית רחובות ממליצה לתושבים להמתין עם התקשרות ליזמי התחדשות עירונית
ערים - רחובות
עיריית רחובות פועלת להקמה של מנהלות והעסקה של אנשי מקצוע כדי לייעץ לתושבים בנוגע לביצוע התחדשות עירונית ברחובות. העירייה מתריעה על תופעה של החתמת בעלי דירות מקרב תושבי רחובות על חוזים, שמציעים להם יזמים, כאשר התנאים המוצעים בחלק מהחוזים הם לא סבירים אך הם מחייבים לאחר חתימה על החוזים. דוגמא אחת היא גובה שכר הטרחה שהוא אינו סביר בחוזה שעליו חותמים בעלי הדירות, ולא ניתן לחזור בקלות מהתחייבויות כאלו. העירייה בוחנת אפשרויות לקדם התחדשות עירונית ברחובות באמצאות הל"ר תוך שהם נעזרים באנשי מקצוע כדוגמת עורכי דין, אדריכלים, שמאים, כדי לבחון את המתחמים השונים של העיר אשר הוגדרו כי ניתן יהיה לבצע בהם התחדשות עירונית. מטרת המנהלת היא לנהל מול התושבים תהליכים הנעשים בשקיפות כך שלתושבים תהיה וודאות לקראת מה הם הולכים ולהקטין את הסיכון שלהם. לפיכך פונים ראש עיריית רחובות, רחמים מלול, ביחד עם גיא צור,  חבר מועצת העיר האחראי על התחום של התחדשות עירונית ברחובות, אל התושבים בקריאה שלא לחתום על חוזים המחייבים אותם מול היזמים, ולקבוע עובדות בשטח, אלא להמתין לכך שהעירייה תגבש מתווים לביצוע התחדשות עירונית ברחובות. ראש עיריית רחובות, מדגיש לתושבים שהתחדשות עירונית היא חשובה לפיתוח העיר וכי אין הם יפסידו דבר אם ימתינו עד לאחר שהעירייה תשלים את התהליך ובכך יימנעו עיכובים של הוצאה לפועל של פרויקט במתחם שלהם. גיא צור מדגיש את המורכבות של תחום ההתחדשות העירונית ופועלים בו לעיתים גורמים בעלי אינטרסים מנוגדים ולכן החליטה העירייה להסדיר את התחום של התחדשות עירונית ברחובות. מנכ"ל הל"ר, נסים סלמן, מציין המנהלות הן הזרוע הביצועית של הל"ר במה שנוגע להתחדשות עירונית ברחובות ומנהלות יפעלו כדי לספק לתושבים את המידע אודות התחדשות עירונית וכן יפעילו מומחים כדי להאיץ את התהליכים עבור מתחמים בעיר. 
למאמר המלא