פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ20
פסק דין של בית המשפט מאפשר המשך ביצוע של תמ"א 38 בבת ים
Ynet
בעקבות שתי עתירות שהוגשו כנגד החלטתה של ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז תל אביב, היא בוטלה על ידי בית המשפט המחוזי תל אביב ובכך הצטמצם משמעותית האפשרות ליישם את תמ"א 38 בבת ים. העתירות הוגשו כנגד ההחלטה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב והאחרת כנגד החברה פסגות ומעלות שוועדת הערר ביטלה את היתר הבנייה עבור פרויקט תמ"א 38 בבת ים. ועדת הערר, אשר בראשה עומדת עו"ד אפרת דון-יחייא סטולמן, קבעה כי לא ניתן לנייד את זכויות הבנייה מקומת העמודים אל הקומות העליונות כאשר מדובר בפרויקט של תמ"א 38 במסלול של חיזוק ועיבוי של הבניין (תמ"א 38/1) למרות שהמדיניות של עיריית בת ים לגבי תמ"א 38 מאפשרת זאת. הוועדה הציגה עמדה לפיה מהלך של ניוד זכויות מקומת העמודים אפשרית רק במקרה של תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה מחדש (תמ"א 38/2) ולא אפשרית כלל בפרויקטים של תמ"א 38 במסלול של חיזוק ועיבוי. ההחלטה הזאת פגעה ביישום תמ"א 38 בעיר בת ים כי רוב הפרויקטים הם במסלול של חיזוק ועיבוי. מאחר וההחלטה של וועדת הערר הקפיאה למעשה את הטיפול בעוד פרויקטים של תמ"א 38 בבת ים מכיוון שהיא פגעה בהיתכנות הכלכלית שלהם, ביטול ההחלטה יגרום לחידוש הטיפול בהם, וזאת למרות שתוקפה של תמ"א 38 יפוג בשנת 2022. את החברה היזמית פסגות ומעלות ייצג עו"ד מיכה גדרון, אשר ציין כי פסק הדין שניתן הוא חשוב ליזמי תמ"א 38 בבת ים מכיוון שבלעדיו לביצוע של פרויקטים כאלה בעיר בת ים לא תהיה כדאיות כלכלית ולכן ההחלטה הצילה את המשך ביצוע תמ"א 38 בבת ים.
למאמר המלא