פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ27
מדיניות חדשה לפרויקטים של תמ"א 38 ברמת גן
כלכליסט
הוועדה  המקומית של רמת גן תדון היום ב"מכפיל הריסה ובניה", תוכנית אשר הוכנה על ידי שמאי הוועדה, שהוא מספר קבוע בכל אזור שעל פיו יחשבו את מספר הדירות ואת השטח שניתן יהיה להוסיף בפרויקטים של תמ"א 38 ברמת גן. התוכנית הוכנה כבר בשנת 2018 כמדיניות החדשה של העירייה בנוגע לביצוע התחדשות עירונית ברמת גן, אך היא לא אושרה בשל מאבקים פוליטיים, אך בפועל, יסוד התוכנית של חישוב המשיך לשמש את המדיניות של עיריית רמת גן. קביעה זו נועדה לאזן בין הרווחיות של היזמים לבין מצב התשתיות הציבוריות וכן כדי לאפשר התחדשות של בניינים נוספים. לדוגמא, שיכון וותיקים, שם ניתן מכפיל הדירות יהיה 2.2, כלומר על כל דירה שנהרסת בבניין ניתן יהיה לבנות 2.2 דירות בבניין החדש שנבנה. מכפיל השטח באותו שיכון וותיקים יהיה 3.2 ניתן יהיה להגדיל את שטח הבניין כולו פי 3.2 לעומת שטי הבניין שנהרס במסגרת תמ"א 38 במסלול של הריסה ובניה. המכפיל שנקבע למשל במרכז העיר, נקבע שהמכפיל הוקטן ל-2.8 במקום 3 שהיה קודם, כך שאם לדוגמא הורסים בניין בן 15 קומות ניתן לפי החישוב החדש לבנות בניין חדש בן 42 דירות לעומת 45 דירות במכפיל הקודם. המשמעות של הפחתת 3 דירות הוא ירידה של כ-7 מיליון שקל בהכנסות ולכן יזם תמ"א 38, צריך לחשב מחדש את חישובי הכלכליות של הפרויקט לפי נתונים אלה. התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שלחה מכתב בהול לראש עיריית רמת גן – כרמל שאמה הכהן – ובו היא מאיימת בהליכים משפטיים באם תאמץ הוועדה המקומית רמת גם את המדיניות החדשה. לטענתם, ההצעה למדיניות החדשה עבור תמ"א 38 ברמת גן אינה סבירה וסותרת את פסק הדין של השופט  אורנשטיין.
למאמר המלא