פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוג27
היועץ המשפטי לממשלה לא מקבל את שינוי המדיניות של תמ"א 38 ברמת גן
גלובס
היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הגיש לבית המשפט מסמך ובו נכללה עמדתו בנוגע לפרויקטים של תמ"א 38 ברמת גן ובה ביקורת, שהיא מהותית ולא רק טכנית, על התנהלותה של עיריית רמת גן בנוגע למדיניות שלה בנוגע לתמ"א 38 ברמת גן. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן מבקשת לבצע התאמות למדיניותה וביקשה את דחיית המשכו של הדיון בנוגע לתמ"א 38 ברמת גן. תמ"א 38 מאפשרת לכל רשות מקומית להכין גרסה מקומית שתתאים לצרכים של כל שכונה ושכונה ולפי הצרכים שלה, והיא רשאית להכין מסמך מדיניות בקשר לתמ"א 38, שהוא למעשה מסמך של הנחיות פנימיות שתתאים. ההחלטה שקיבלה הוועדה המקומית של רמת גן שלא לאשר בקשות להיתרים עבור פרויקטים של תמ"א 38 ברמת גן למעט במקרים חריגים, כאשר ההחלטה הזאת לא כולל שיקולים תכנוניים ולא עושה הפרדה בין האזורים השונים, סותרת את מסמך המדיניות שאושר בעיר רמץ גן לפני שנתיים שבו הוגדרה חלוקה של העיר והגדרת נוסחאות של אפשרויות בניה ושל זכויות המתבססת על נתונים של רוחב הכבישים, צפיפות האוכלוסייה ועוד. חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, מאותתת גם לרשויות המקומיות האחרות אשר מבקשות להגביל את מימוש הפרויקטים של תמ"א 38 בשטחן. המסמך מגדיר כמה באמת יכולה הרשות המקומית לגבש מדיניות מקומית בעניין צמצום היישום של תמ"א 38 ועל איזה רקע היא יכולה לעשות זאת, וזאת החשיבות של המסמך הזה. היועץ המשפטי מגדיר במסמך שמסר לבית המשפט כי מסמך המדיניות של הרשות המקומית בנוגע לתמ"א 38 אינו יכול לעקר את תמ"א 38 תוך שהוא מערב שיקולים של המדיניות העירונית אשר אינם שיקולים תכנוניים.
למאמר המלא